Klienci indywidualni

Menu witryny

"Logowanie Internet Banking"

Odnośniki

Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Klienci indywidualni
Oferta dla Klientów Indywidualnych

 

KREDYT W RACHUNKU ROR

Jesteś posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku?

Chcesz mieć dodatkową rezerwę pieniędzy na swoim koncie?

Skorzystaj z KREDYTU ODNAWIALNEGO w ROR.

Każdy wpływ środków na ROR obniża kwotę wykorzystanego kredytu i umożliwia ponowne wykorzystanie środków do wysokości przyznanego limitu. Kredyt w ROR udzielany jest na okres 12 miesięcy i może być przedłużony o kolejne okresy.

Bank może udzielić Posiadaczowi rachunku kredytu do wysokości trzykrotnych miesięcznych stałych wpływów na rachunek ( średnia z ostatnich trzech miesięcy).

Kredyt wykorzystujesz w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Już nigdy nie zaskoczą Cię nieplanowane wydatki!

 

KREDYT KONSUMENCKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 • wysokość kredytu od 1.000,00 pln do 255.550,00 pln,
 • wysokość max nie może przekroczyć  15 – krotności dochodów netto Kredytobiorcy ustalonych w oparciu o średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy. W przypadku rolników wysokość ta ustalana jest indywidualnie,
 • okres kredytowania do 72 miesięcy,
 • kredyt przeznaczony na dowolny cel konsumencki,

 

KREDYT MIESZKANIOWY

Kredyt dla osób fizycznych, na cele mieszkaniowe, takie jak:

 • zakup domu jednorodzinnego,
 • zakup lokalu mieszkalnego, także wraz z garażem stanowiącego odrębną własność,
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • zakup prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, także wraz z garażem,
 • zakup działki budowlanej,

a także na nakłady związane z:

 • budową budynku lub lokalu mieszkalnego, także wraz z garażem,
 • remontem, modernizacją, przebudową lub rozbudową, domów jednorodzinnych,
 • remontem, modernizacją bądź przebudową lokali mieszkalnych w domu wielorodzinnym,
 • adaptacją pomieszczenia użytkowego na cele mieszkalne,
 • zmianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • zakupem działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego (budynku mieszkalnego) i dokończenie tej budowy,
 • wykończenie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego będącego w stanie surowym,
 • wykup mieszkania komunalnego, zakładowego lub spółdzielczego.

 

Okres kredytowania wynosi od 2 do 30 lat.

Istnieje możliwość karencji w spłacie kapitału (do 24 miesięcy).

Istnieje możliwość kredytowania do 80 % całkowitych kosztów inwestycji.

 

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) - to rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich, przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.

W naszym Banku PRP posiada oprocentowanie stałe 0 %,

Podstawowe opłaty i prowizje to:

 • 0,00 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0,00 zł za wydanie i obsługę karty debetowej,
 • bezpłatna realizacja 5 poleceń przelewu (wliczając w to zlecenia stałe) w miesiącu kalendarzowym,
 • bezpłatne wypłaty w bankomatach P-MBS w Jedlińsku i bankomatach zrzeszenia SGB,
 • 5 bezpłatnych wypłat w obcych bankomatach w miesiącu kalendarzowym,
 • możliwość realizacji wypłat gotówki przy użyciu karty debetowej na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Szczegóły oferty znajdują się w każdej placówce naszego Banku.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

następna strona »

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.