Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bankowość internetowa

Grupy Klientów

Ścieżka nawigacyjna

O Banku   /   Polityka informacyjna Banku   /  

Kod SWIFT

GBWCPLPP

Zastrzeganie kart płatniczych

z kraju
22 515-31-50
z zagranicy
+48 22 515-31-50

Banery

obiekt Flash
.

Treść strony

Statut P-MBS w Jedlińsku
Schemat Struktury Organizacyjnej
Polityka Ładu Korporacyjnego

Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku wprowadził Politykę Ładu Korporacyjnego stanowiącą zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. 

Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Wykaz Pełnomocników Zarządu
Informacja na temat możliwości restrukturyzacji zadłużenia

Zgodnie z art.75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku informuje:

Jeżeli Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin 14 dni roboczych.

 W wezwaniu, o którym mowa wyżej, bank informuje Kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Informacje ujawniane
Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Komunikaty

Zobacz również

Kursy walut

Dane z dnia: 2018-08-17
1 EUR4.3061w dół-0.0044
1 GBP4.8043w dół-0.0092
1 USD3.7784w dół-0.0087

Reklama

-
-

Stopka strony