Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bankowość internetowa

Grupy Klientów

Ścieżka nawigacyjna

Rozliczenia walutowe   /  

Kod SWIFT

GBWCPLPP

Zastrzeganie kart płatniczych

z kraju
22 515-31-50
z zagranicy
+48 22 515-31-50

Banery

obiekt Flash
.

Treść strony

ROZLICZENIA WALUTOWE( PŁATNOŚĆI ZA GRANICĘ I Z ZAGRANICY)

Zlecenie polecenia wypłaty za granicę

Najprostsza forma międzynarodowych rozliczeń bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem banków. Polega na przekazaniu określonej kwoty pieniężnej na rachunek wskazanego Odbiorcy, zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy.

Warunkiem przyjęcia zlecenia polecenia wypłaty za granicę jest posiadanie przez zleceniodawcę rachunku bankowego w Południowo-Mazowieckim  Banku Spółdzielczym w Jedlińsku.

Zlecenia mogą być składane na odpowiednim formularzu w placówce Banku lub elektronicznie za pośrednictwem systemu Internet Banking.

Polecenie wypłaty z zagranicy

Jest to zlecenie wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego beneficjenta, otrzymane z banków zagranicznych w walutach wymienialnych i złotych lub z banków krajowych w walutach wymienialnych.

Klient Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku, spodziewając się wpływu z zagranicy powinien dostarczyć swojemu kontrahentowi odpowiednie instrukcje płatnicze zamieszczone niżej. 

Za czynności w obrocie dewizowym tj. między innymi za  polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, bank pobiera prowizje i opłaty zgodne z aktualnie obowiązującą w SGB – Banku S.A. taryfą. 

Wyciąg z taryfy opłat i prowizji SGB

Zobacz również

Kursy walut

Dane z dnia: 2018-09-24
1 EUR4.3092do góry+0.0163
1 GBP4.8040w dół-0.0076
1 USD3.6620do góry+0.0218

Reklama

-
-

Stopka strony