Aktualności

Menu witryny

"Logowanie Internet Banking"

Odnośniki

Aktualności
TARCZA 1.0 - UMORZENIA INSTRUKCJA

Szanowni Państwo

 

Poniżej przekazujemy linki do strony PFR dot. materiałów informacyjnych na temat umorzeń subwencji z Tarczy Antykryzysowej 1.0.

Są to Materiały szkoleniowe dla beneficjentów, jak mogą sobie sami sprawdzić i wyliczyć poszczególne % umorzenia.

Zachęcamy do zapoznania się treścią oraz obejrzenia filmów instruktarzowych.

 

 

Ponadto na stronie PFR mogą państwo znaleźć różne szkolenia i mteriały pomocne przy umorzeniach do Tarczy 1.0 .

 

Instrukcja odnośnie spłat subwencji PFR (Tarcza 1)

 

Udostępnione w Internet Bankingu rachunki ewidencji subwencji, czyli rachunki kredytowe, pozwolą klientom pobierać przygotowane na podstawie decyzji harmonogramy spłat subwencji.

Informacja o pobranym przez Klienta harmonogramie, zapisywana jest w postaci pliku PDF w Banku. Harmonogram spłat subwencji PFR wskazuje NRB Rachunku do spłat, na który klient, beneficjent subwencji przekazuje środki na spłatę.

Przekazanie środków należy wykonać z użyciem przelewu na rachunki własne lub z użyciem dedykowanej opcji Spłać, dostępnej w rachunku ewidencji subwencji PFR.

Spłata subwencji PFR wykonywana jest w terminach i kwotach wskazanych w Harmonogramie pod warunkiem przekazania na Rachunek do spłat stosownej wysokości środków co miesiąc.

Spłata wykonywana jest w dwóch etapach: Pierwszy etap – operacja pozabilansowa Spłata raty na rachunku kredytowym – pozabilansowa operacja, w wysokości środków przekazanych do spłaty, ale w kwocie nie przekraczającej wartości wynikającej z wymagalności.

Oodstępstwem od reguły jest obsługa nadpłaty, która sygnalizowana jest w rachunku subwencji atrybutem #NadpłataSubwencjiPFR, wartością atrybutu jest data wymagalności, w której nastąpi spłata do wysokości wszystkich środków na rachunku do spłat.

Dyspozycja nadpłaty powinna:

Wcześniejsza spłata subwencji w części lub  całości wymaga złożenia dyspozycji na co najmniej 14 dni przed planowaną datą  nadpłaty, w której  należy wskazać co spowoduje nadpłata;

-skrócenie okresu spłaty subwencji,

-zmniejszenie wysokości pozostałych rat ;

-ewentualne inne opcje wskazane przez klienta

 Modyfikacja harmonogramu po wykonaniu nadpłaty wykonywana jest ręcznie z uwzględnieniem parametrów określonych przez klienta w dyspozycji nadpłaty.

Nadpłata spłacana jest z ratą bieżącą , tj. w dniu 25 go dnia miesiąca.

Drugi etap – operacja bilansowa

Przekazane kwoty spłaty z Rachunku do spłat na rachunek techniczny PFR wskazany w parametrze  Rachunek techniczny banku do obsługi Tarczy antykryzysowej PFR.

Spłaty subwencji będą następować 25- go dnia każdego miesiąca, chyba, że ten dzień wypada na dzień wolny od pracy to spłata w dniu następnym, wysokość rat będzie z dwoma miejscami po przecinku, ostatnia rata wyrównująca. Spłata odbywać się będzie przez 24 miesiące .

Bank będzie wysyłał raty do banku zrzeszającego SGB BANKU S.A. , a następnie bank zrzeszający  będzie przekazywał raty subwencji do PFR.

Jeżeli wystąpią opóźnienia w spłacie rat wynikających z harmonogramu, Bank do 5 dni roboczych od dnia wystąpienia zaległości wysyła monit drogą elektroniczną do klienta.

Jeżeli nastąpi brak spłaty dwóch pełnych rat, dalsze postępowanie prowadzi PFR – Bank przekazuje sprawę subwencji  do PFR.

Oprocentowanie należności przeterminowanych w wysokości odsetek ustawowych;  za każdy dzień zaległości , aktualnie wynosi 5,60%  w stosunku rocznym .

 

PFR - DRUK DYSPOZYCJI WCZEŚNIEJSZEJ SPLATY - KLIKNIJ TUTAJ

wstecz

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.