Kredyty

Informacja

Menu witryny

"Logowanie Internet Banking"

Jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne  i dominującym dochodem Twoim  są wpływy z dział rolniczej , a potrzebujesz szybko gotówki skorzystaj z oferowanych przez nasz bank  produktów kredytowych , który od zawsze wspiera rolników.

  • Maksymalnie uproszczona procedura zw. z ubieganiem się o kredyt, szybka decyzja
  •  Z okresem kredytowania nawet do 15 lat

 

Kredyt w rachunku bieżącym
  • kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej w rachunku bieżącym
  • wygodna forma kredytowania pozwalająca na wykorzystanie kredytu w dowolnym czasie
  • okres kredytowania 12 m-cy.  Umowa kredytu może być przedłużona bez konieczności podpisywania aneksu na kolejny okres 12 miesięcy po spełnieniu warunków wymaganych przez bank.
  • maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 3-krotności miesięcznych wpływów na rachunek Kredytobiorcy za okres ostatnich 6 miesięcy.
Kredyt obrotowy
  • Przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych.
  • okres kredytowania do 5 lat
Kredyt inwestycyjny

w tym pomostowe (unijne)  na finansowanie projektów z programów pomocy UNII Europejskiej

  • Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane inwestycje: materialne (zmierzające do odtworzenia, modernizacji, zwiększenia majątku trwałego), niematerialne (zakup licencji, koncesji, patentów itp.) oraz finansowe (zakup papierów wartościowych, udziałów w spółkach itp.)
  • •okres kredytowania do 15 lat

 

 

Stopka

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.