Polityka Informacyjna Banku

Informacja

Ostrzegamy o kradzieżach pod przykrywką sprzedaży na serwisach typu Allegro, OLX, Vinted. Czytaj więcej!!! LOKATA 7,20 % na 12  miesięcy !!!!!! LOKATA 5,20 % na 1 miesięc !!!, !!! LOKATA 5,30 % na 3 miesięce !!!

Menu witryny

"Logowanie Internet Banking"

Statut Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku
Schemat Struktury Organizacyjnej
Polityka Ładu Korporacyjnego

Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku wprowadził Politykę Ładu Korporacyjnego stanowiącą zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. 

Wykaz Pełnomocników Banku
Informacja na temat możliwości restrukturyzacji zadłużenia

Zgodnie z art.75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku informuje:

Jeżeli Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin 14 dni roboczych.

 W wezwaniu, o którym mowa wyżej, bank informuje Kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Informacje ujawniane
Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Skargi i Wnioski
Komunikaty
Polityka w zakresie zarządzania ryzykiem konfliktu interesów

Stopka

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.