Konta

Informacja

Menu witryny

"Logowanie Internet Banking"

Rachunek bieżący i pomocniczy

Przeznaczenie rachunku

Rachunek rozliczeniowy umożliwia:

  • gromadzenie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
  • zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich (np. opłata za czynsz, gaz, światło, radio i telewizor, telefon, ubezpieczenia, spłata kredytów itp.); korzystanie ze stałych zleceń płatniczych,
  • uzyskanie i korzystanie z kredytu,
  • korzystanie z Internet bankingu,
  • korzystanie z karty płatniczej VISA ELECTRON BUSINESS,
  • otrzymanie informacji o zmianie salda z wykorzystaniem haseł SMS.

Posiadacze rachunku

Osoby uprawnione do otwarcia rachunku rozliczeniowego:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nie posiadające zdolności prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek w tym przedsiębiorcy,

 

Stopka

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.