Aktualności

Informacja

Ostrzegamy o kradzieżach pod przykrywką sprzedaży na serwisach typu Allegro, OLX, Vinted. Czytaj więcej!!! LOKATA 7,20 % na 12  miesięcy !!!!!! LOKATA 5,20 % na 1 miesięc !!!, !!! LOKATA 5,30 % na 3 miesięce !!!

Menu witryny

"Logowanie Internet Banking"

Informacja kli.ind. kredytów i pożyczek zabezp. hipoteką mieszkalną opartych o okresowo stałą stopę procentową

Nowa stopa procentowa z okresowo stałą stopą procentową: 9,90 %.

 

Szanowny Kliencie Banku,
57I1gGvL1GsBrBMgABA0QbNasRLAMQMEC0UbMawTIAAQNEGzXLALD+BxZzuKfiwvbnAAAAAElFTkSuQmCC
 czy wiesz, że możesz zmienić oprocentowanie kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie
ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową? Będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowanie. Obowiązywał Cię będzie przez ten okres jeden stały harmonogram spłaty.

 

Skutki zmiany stopy procentowej:

§  stałe oprocentowanie przez 5 lat – niezmienne raty kredytu lub pożyczki,

§  zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego.

 

Możesz skorzystać z oferty, jeśli:

AeZCHpWgwwU+AAAAAElFTkSuQmCC

§  posiadasz zdolność kredytową, która będzie zbadana na podstawie dostarczonych dokumentów o dochodach

§  masz u nas kredyt lub pożyczkę zabezpieczone hipotecznie w PLN,
na umowę z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,

§  nie masz zaległości w ich spłacie,

§  wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,

§  złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,

§  zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,

§  podpiszesz aneks do swojej umowy

 

Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko
VnZ9hdIV1584a47MJwHhSFIAJwHgS4BkuKEwAxpMAz3BBYQIwngR4hgsK4wnsf6EWhZiePp4+AAAAAElFTkSuQmCC
Przez 5 lat od dnia zawarcia aneksu, kredyt lub pożyczka zabezpieczone hipotecznie będą oprocentowane według okresowo stałej stopy procentowej, z której aktualną wysokością możesz zapoznać się na stronie internetowej naszego banku: www.bsjedlinsk.pl.

Za zawarcie aneksu nie pobieramy opłaty.

Na wysokość raty kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który jest częścią składową oprocentowania zgodnie z umową. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu lub pożyczki. Może jednak okazać się, że rata kredytu lub pożyczki przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu lub pożyczki, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki.

Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania).

 

 

Na podstawie wskaźników referencyjnych:

  • banki wyznaczają m.in oprocentowanie kredytów, pożyczek, lokat,
  • strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.

Wskaźniki opracowują niezależni od nas administratorzy, którzy:

  • określają i zarządzają mechanizmami wyznaczania wskaźnika,
  • gromadzą, analizują i przetwarzają dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika,
  • wyznaczają wskaźnik (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane dane).

 

Wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie zewnętrznych danych, aby zmierzyć określony rynek bazowy. Wartość ta jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

 

Administratorzy muszą więc tak dobierać metodologię liczenia swoich wskaźników, aby:

  • pomiar rynku bazowego był jak najbardziej dokładny i rzetelny,
  • dane używane do pomiaru miały odpowiednio wysoką jakość.

 

Powrót do stopy zmiennej

ACUqVaeFW8OiAAAAAElFTkSuQmCC

 

W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz ponownie zawnioskować o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną. Po pięcioletnim okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu lub pożyczki automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zwarciem aneksu,
tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu lub pożyczki, powiększony o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki. Przez okres trwania umowy kredytu lub pożyczki tylko raz możesz zawnioskować o okresowo stałą stopę procentową.

 

Ryzyko po okresie stosowania okresowo stałej stopy
6anxJU9DZywAAAAAElFTkSuQmCC
Z kredytem lub pożyczką zabezpieczoną hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego. Zmiana wysokości wskaźnika może skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu lub pożyczki. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu lub pożyczki. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego, w okresie, gdy obowiązywała okresowo stała stopa procentowa (przez 5 lat), może prowadzić do wzrostu bądź spadku raty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej.

 

Kontakt
1d3D0c4WmMsAAAAASUVORK5CYII=

Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi doradcy, dostępni w oddziałach Banku. Adresy i dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie internetowej:www.bsjedlinsk.pl

Życzymy zadowolenia z naszych usług.

 

                                                                                 Z poważaniem

                                                                         Zarząd P-M BS w Jedlińsku

 

wstecz

Stopka

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.