Aktualności

Informacja

Ostrzegamy o kradzieżach pod przykrywką sprzedaży na serwisach typu Allegro, OLX, Vinted. Czytaj więcej!!! LOKATA 5,20 % na 1 miesiąc !!!, !!! LOKATA 5,30 % na 3 miesiące !!!

Menu witryny

"Logowanie Internet Banking"

Kredyt płynnościowy dla rolników

 Nowa linia kredytowa (UP) z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kredyt płynnościowy dla rolników udzielany w 2023 roku,

W Naszym Banku od dnia 25 września

Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

1) 100 000 zł –gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;

2) 200 000 zł –gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;

3) 400 000 zł –gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

 

Oprocentowanie 9,90%

Rolnik płaci  2% ; dopłaty ARiMR  w wysokości 7,90%

 

Prowizja przygotowawcza 0,50%

 

Przeznaczenie kredytu: na utrzymanie płynności finansowej z dopłatami do oprocentowania może być udzielony producentom rolnym, w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023r. :

1) uregulowanie zobowiązań finansowych Kredytobiorcy związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, za wyjątkiem spłaty kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020, w

2) ponoszenie przez Kredytobiorcę bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

·    kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,

· nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,

·    paliw na cele rolnicze,

· inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,

·    matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,

·    materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,

·    pasz objętościowych,

 

           bez konieczności rozliczania fakturami.

 

wstecz

Stopka

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.